پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

سیاسی

به گزارش خبرماکو، نماینده مردم ماکو،چالدارن، شوط و پلدشت گفت: تعرض و ايجاد مزاحمت دو جنگنده آمریکایی به هواپيمای مسافربری...