پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

فیلم / رسوم مردم آذربایجان در چهارشنبه های اسفند ماه

به گزارش خبرماکو، مردم آذربایجان بر این عقیده اند که چهارشنبه های آخر سال(چهار چهارشنبه اسفند ماه) بر عناصر حیات بخش زمین تکیه زنده اند و به همین خاطر مردم به پاس نعمات الهی این روزها را بزرگ می پنداشتند.