پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

نخستین برف زمستانی ماکو را سفید پوش کرد

به گزارش خبرماکو – سومین روز از زمستان، بارش نخستین برف زمستانی چهره این شهر را سفیدپوش کرد. عکاس : حمید قاسمی